Rejestracja/Informacja

Czersk

519 550 104

Brusmed

opieka zdrowotna

Projekty Unijne
Dofinansowanie sprzętu medycznego z funduszy UE
Niżej wymienione urządzenia zostały zakupione przy współudziale środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach projektu pod nazwą ”Wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstwa Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Brusmed poprzez zakup środków trwałych i wprowadzenia nowych usług rehabilitacyjnych „ nr umowy projektu UDA-RPPM-01.01.01-00-369/10-0


1.Urządzenia których zakup umożliwił rozszerzenie usług z zakresu fizykoterapiiAparat do terapii falami uderzeniowymi BTL-5000 SWT POWER-

BTL-6000 Shortwave 400
2.Urządzenia których zakup umożliwił rozszerzenie usług z zakresu kinezyterapii


MOTOmed-- urządzenie do terapii ruchowej

Bieżnia rehabilitacyjna
3.Urządzenie którego zakup spowodował wprwadzenie do oferty nowej usługi


leczenie wad postawy


Sigma – komputerowa platforma balansowa
4.Urządzenia których zakup spowodował wprwadzenie do oferty nowej usługi


hydroterapia


Wanny do hydromasażu kończyn górnych i dolnych